Budite li se ujutro između tri i pet viša sila vam poručuje važnu stvar…

Dešava se često da se noću budite između tri i pet sati ujutro onda ovo

treba da znate.

Ako znate da se niste preopteretili jelom a vi se budite razlog tome je nevjerovatan.

Tijelo vam šalje poruku kada se budite u to vrijeme da imate brigu koju treba da

riješite a vi nikako ne znate kako?

Buđenje dolazi radi energije iz pluća i osjećaja tuge.

Ako se u to doba budite vjerovatno vaša podsvijest pokuzšava komunicirati sa vama.

Kako kaže kineska medicina tijeloo šalje zajedničku poruku da morate osloboditi

dušu nakupljenog tereta.

Ako se često budite u drugim vremenski intervalima noći objašnjenje toga je sljedeće:

aKO SE BUDITE ODMAH NAKON PRVOG SNA vi ste pod velikim stresom i imate simptome anksioznosti.

Ako se budite iuzmeđu jedan i tri poislije ponoći znak je da vas nešto emocionalno muči

Ako se budite poslije pet ujutro tijelo vam šalje poruku da morate da riješite

emotivni status koji vas pritiska.

Energija potiče iz crijeva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *