Imala je jednu tajnu. Kolege su otkrile i priredile joj iznenađenje pred cijelom školom…

Sedamdeset sedmogidišnja Frances Buzzard je počela da radi kao čistačica u Belle

osnovnoj školi u Virdžiniji.

Uposlenici su mislili da će ona biti samo još jedan zaposleni.

Ali starica je godinama čuvala jednu tajnu.

Direktor škole je istraživao prošlost uposlenika pa i Francisinu i na kraju je riješio

da se suoči sa njom.

Tada je žena shvatila da bez obzira koliko godina prošlo tajne budu otkrivene.

Bila je zbunjena kada je čula preko trazglasa da se treba javiti u kantinu.

Mislila je kako treba nešto da se očisti.

Kada je ušla u kantinu tu ju je dočekalo dvije stotine učenika koji su povikali ” iznenađenje”.

Njoj je bio sedamdeset sedmi rođendan kojeg je trebalo proslaviti.

Njoj je to bio prvi rođendan koji slavi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *