Mnogi su pokušali dati odgovor i pogriješili. Koliko pasa vidite na slici?

Kako treniramo svoje mišiće tako i naš mozak treba održavati u kondiciji.

Nema tu nekog posebnog treninga a sve se na kraju svede na zabavu i testiranje

naših spsobnosti.

Mozgalica koju donosimo traži vašu koncentraciju i moć zapažanja.

Ovo je logička mozgalica i trenira naš mozak radi iznalaženja pristupa rješavanju

problema koji se nameće.

Zato dobro pogledajte sliku koju donosimo i recite koliko pasda vidite na slici?

Ukoliko nste uspjeli dati odgovor ili niste sigurni u njega rješenje slijedi.

Na slici se nalazi deset pasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *