Posljednje kraljevstvo žena na svijetu. One imaju svu moće a ovo rade od trinaeste godine?

Ovo vrijeme je globalno i dostupne su sve informacije ali se neke stvari pojave

i vidimo da ima tog nepoznatog.

Saznalo se da u Kini postoji pleme Mosuo koje je posljednje kraljevstvo žena.

Pleme postoji više od dvije hiljade godina i smatra se zadnjim ovakve vrste na svijetu.

U plemenu se njeguje matrijarhat i sve odluke donose žene.

Pored toga kod njih je i otvoren liberalan brak gdje žene mogu da imaju ljubavnika

koliko koja žele.

Žene se u plemenu ne vezuju klasičnim brakom već kada poželi nekog muškarca

on dolazi u njenu kuću i provode noć zajedno.

Iz kuće mora da ode prije svanuća.

Ukoliko ne želi nekog ljubavnika žena mušku obuću stavlja ispred kuće čime

mu daje znak da je mjesto zauzeto.

Kada se rodi dijete brigu o njemu preuzima rodbina majke djeteta i dijete

nosi njeno prezime.

Pleme je izolovano i nije imalo kontakta sa svijetom do nedavno.

POstalo je prava atrakcija za turiste i polako se otvara svijetu.

Kako su bili dugo izolovani i nepoznati teško ih je porediti sa bilo kim.

Selo je zadnji matrijarhat na svijetu.

Ostatak saznajte OVDJE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *