Dadilja je osjetila da u kući nije nešto kako treba. Reagovala munjeviti…

Priča koju donosimo desila se ui Americi.

Dadilja Jenney Lee Baker je svoj zadatak shvatala ozbiljno i tako ga radila.

Posvetila se svom poslu u potpunosti i predano i tog dana je osjetila da nešto

nije kako treba i da se nešto čudno dešava.

Našla se u opasnoj situaciji zajedno sa djetetom kojeg je čuvala.

Bila je sa trogodišnjim djetetom vani i kada se vratila u kuću kosu je zavezala

na potiljku a intuicija joj je govorila da se nešto dešava,

U kuću gdje je bila ušao je lopov istresao sadržaj njene torbice na kuhinjske

elemente .

Lopov je išao od sobe do sobe tražeši vrijednosti:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *