Djeca koja rastu uz djedove i nene srećnija su pametnija i obrazovanija…

Briga, čljubav i podrđka koju djeca imaju od djedova i nena su blagotvorna.

Mnogobrojna naučna istraživanja su potvrdila to.

Smanjen je rizik od nastajanja depresije

Djedovi i nene imaju jaku emocionalnu povezanost sa unucima a to znatnbo umanjuje

od rizika nastanka depresije.

U studiji je učestvovalo 356 unučića i 374 djedova i nena i pokazalo se da se znatno

smanjuje rizik od nastanka depresije i kod mladih i starih.

Povećava se osjećaj sigurnosti i stabilnosti

Djedovi i nene unucima daju osjećaj emotivne sigurnosti.

U situacijama koje su traumatične ili tokom svađa u porodici djedovi i nene su

podrška unucima.

Istraživanje koje je rađeno pokazalo je da djeca koja su bila u bliskim odnosima

sa dekama i bakama imaju znatno manje emotivne teškoće i probleme u ponašanju,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *