Djevojku su sahranili ivu. Radnici na groblju primijetili kr#av trag a čuo se i plač iz grobnice. Nastao je šok…

Mnogi od nas smo čuli priče kako je neko živ sahranjen a kasnije se saznalo

da su u gorbu doživjele stravičnu sudbinu.

Ne tako davno ljudi kada preminu sahrane se istog dana a znalo se desiti da bude

klinička smrt.

No ni danas nije mnogo bolje a jedna situacija se desila u Brazilu.

Alneida Dos Santos je imala dva srčana udara i živa je sahranjena.

Jedanaest dana agonije u grobu i napokon je otkopana ali je bilo kasno za nju.

Druga priča je takođe iz Brazila ali tu su grobari primijetili krvave tragove

oko grobnice koja je bila friška.

Pozvli su policiju i na svu sreću reagovalo se na vrijeme.

Policija je čula zapomaganje iz grobnice i vrisku žene.

Žena je kasnije ispričala policiji kako su je napala dvojica muškaraca, opljačkali

je udarili u glavu i strpali je u grobnicu i zakopali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *