Na noktu je bila linija za koju je miuslila zaštitni znak. Iza svega je gorka istina…

Na nokltu joj je bila linija koja je godinama tu pa je mislila nije ništa.

Deset godina Je Marija mislila da se radi o zanimljivom detalju a iza toga se

krila opaka bolest,

Taj biljeg je tu dugo godina i postajao je sve tamniji i sve mekši.

Na kraju je to sve pretvoreno u smeđu liniju.

Kako se bavila sportom imala je zdravstvene preglede svake godine ali nikad niko

od doktora jije primijetio ništa.

Jednom prilikom doktor je primijetio tu tamnu liniju na noktu i rekao da se to

prati jer se ne uklapa u sve.

Kako nije imala nikakve bolove pomislila je da se radi o mladežu na noktu.

Urađene su detaljne pretrage i pokazalo se da je u pitanju subungularni melanom.

U tom stanju može da ostane trinaest godina i po obliku veličini i njenoj priči

melanom je tu već deset godina.

Urađena je hitna operacija odstranjen je nokat i otklonjen je karcinom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *