Na vjenčanju mlada je zaplakala kada je vidjela šta je baka uradila na vjenčanju…

Jako rijetko se zna desiti da mlada na svom vjenčanju zaplače.

Na svom vjenčanju mlada je zaplakala kada je vidjela svoju baku koja ima Alzhamjera.

Baka je bila glavna junakinja dirljivih iznenađenja na dan vjenčanja svoje unuke.

Nekoliko dana prije obreda mlada je bila tužna jer njena baka neće moći prisustvovati

vjenčanju iz zdravstvenih razloga.

Porodica je radije zadržala baku kod kuće a mlada je prihvatila situaciju.

Uz pomoć mladoženje, rodbina je sa prijateljima pripremila baku koja je sakrivena došla

na vjenčanje.

Kada je došlo vrijeme da se razmijeni prstenje mladoženja je reako kako je zaboravio

pa se zaputio da ih potraži.

Vratio se gurajući baku u kolicima kod koje je bilo i prstenje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *