Napokon dolazi i na naše prostore. Kvdarat košta 190 eura a kuća je gotova za dva dana…

Oni koji trebaju da rješavaju stambeno pitanje u velikim su problemima jer su cijene

stanova nevjerovatno visoke .

Stambeno ptanje se mora rješavati pa se ljudi dovijaju na razne načine.

Na zapadu posebnu u SAD-u grade se kuće koje su montažnog karaktera koje su cijenom

mnogo prihvatljivije nego one klasičnog.

Naši prostori su tradicionalno vezani za klasični oblik gradnje zidanje i beton ali

ekonomija tjera na promjene.

Napokon takve kuće se polako počinju graditi i na našim prostorima a radi ekonomije

najtraženije su one od šezdeset kvadrata,

Ovaj vid gradnje je sip pločama gdje je i izolacioni materijal unutar ploča.

Paneli se sastoje od izolacionog materijala koji se umetne iznežu dvije čvrste obloge

koje se spajaju gredama od drveta.

Okvirna cijena oakvih kuća se kreće oko stotinu devedeset eura po kvadratu u sivoj fazi.

Otprilike za deset hiljada eura se dobije kuća od pedeset kvadrata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *