Ostaje nam još ovoliko vremena, Klimatolog izračunao kada dolazi do sljedećeg masovnog izumiranja ljudi…

Svake godine čitamo kada će se desiti smak svijeta pa je tako Nostradamus rekao da

će se to desiti 2020 godine.

Prošla je i ta godina a nije se desilo, ali su mnoga njegova predviđanja ostvarena.

U Zadnje vrijeme se sve više u kontekstu života na planeti sve više govori kroz

temperaturne promjene i vremenske uslove i katastrofe koje su učestale a razornie su.

Profesor u Japanu sa Tokijskog Univerziteta godinama izučava klimatske promjene

i on je rekao kako će temperaturni skok dovesti do izumiranja na planeti.

Profesor ističe kako je bilo do sada pet temperaturnih skokova a po njegovom

izračunu sljedeći će se desiti 2050 godine.

Zemljina kora će imati za devet stepeni veću temperaturu ali kako je ljudska rasa

danas mnogo jača i otpornija na mnogo šta i ovaj temperaturni skok će vjeruje se

preživjeti i nadjačati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *