Ovo je najukletiji grad u Evropi. Toliko je uklet da mu mještani ni ime ne izgovaraju…

Priča se da se djeca rađaju sa viškom organa, jako neobičnim anomalijama

mnogoborjnim nesrećama i neobjašnjivim katastrofama.

Sve se to priča o gradu Kolobraro koji tjera strah u kosti da mu ni stanovnici

niti okolina ne žele ni ime izgovoriti.

Zovu ga ” ono selo” a na balkonima kod svih su okačene amjalije da ih štite od zla.

Toliki je strah od prokletstva da policija ni ne kažnjava vozače konji jure lokalnim

putevima iz straha da i sami nebi bili prokleti.

Priča o prokletsvu je stara koliko i gradić a povezuje se sa njegovim imenom ” coluber”

što znači na latinskom zmija.

Ozloglašenost legende počinje tokom prvih decenija dvadesetog vijeka podtsknuta o priči

o advokatu koji nije izgi+ubio ni jedan sluačj.

Loša reputacija nioje spriječila mještane da to iskoriste u turističke svrhe.

Svakog avgusta turisti dolaze u to selo da gledfaju predstavu u kojoj glume

vještice, vukoidlaci i drugi jezivi likovi.

Za svaki slučaj svakom posjetiocu se da amajlija kako bi ih štitila od zla.

One thought on “Ovo je najukletiji grad u Evropi. Toliko je uklet da mu mještani ni ime ne izgovaraju…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *