Penzioner je u potrazi za ženom. Ima penziju dvije hiljade eura. Ako mu se neka svidi njena djeca se ljute…

Ne voli mlađe jer se jednom opekao pa sada traži one od pedeset pet do šezdeset i neke.

Ismetu je sedamdeset tri godine iz Tareva je opština Kladanj u BiH.

On se upustio u potragu sa ženom jer ima dobru njemačku penziju a ne želi penzionerske

dane sam da provodi u svojoj kući.

Selo je veliko aloi se u njemu nije mogla naći žena jer su problem djeca one koju on odabere.

Čim ona kaže da pita djecu Ismet zna da od tga nema ništa.

Njegova supruga je preminula ima tri godine a u braku su bili pedeyset godina.

Kaže kako mu vjera nije bitna već je bitni da je solidna, zdrava i da ga sluša.

Ismet ne pije i ne puši a ima djecu i unučad koja kako kaže naćalost dođu samoi

kada im treba para.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *