Poslije osamnaest pobačaja u 48 godini rodila sina. Taman kada su mislili odustati otkrili dijagnozu…

Već su bili odlučili da odustanu od borbe za potomstvo doktori su uspjeli

otkriti da Luis ima ćelije u organizmu koje ubijaju njene embrione.

Krenuo je proces liječenja i rješavanje poremećaja.

Poslije šesnaest godina i osamnaest pobačaja nadu nisu gubili.

U četrdeset osmoj godini napokon je rodila sina Vilijama.

Od prve trudnože pa do konačnog rođenja sina potrošili su osam stotina hiljada eura

u pokušajima vantjelesne trudnoće.

Kad god bi ostala trudna u četrnaestoj sedmici izgubila bi bebu.

Nema te žalosti koja se može porediti sa gubitkom djeteta koje očekujete

jer se tada slome i snovi.

Kada se napokon oistvarila kao majka i kada joj je doktor dao sina nije mogla

da vjeruje a sreći nije bilo kraja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *