Rodila ga je sa sedamnaest pa ostavila u domu za nezbrinutu djecu. Oglasio se i on…

Pjevačica je mnogo puta pričala o ovoj situaciji i nije nikada krila da joj se u životu

desilo nešto što nije ćeljela.

Ali kako Ana sada kaže, kada pogleda svog sina najsretnija je na svijetu.

Od njega je dobila unuke i radi toga se nikad ne osjeća usamljeno.

Sina Igora Ana Bekuta je dobila kada joj je bilo sedamnaest godina i bila je maloljetna

pa se nije mogla starati o djetetu.

Automatski je otišao u dom za djecu bez roditeljskog staranja.

Njoj je rečeno da mora da se obezbijedi materijalno i kada bude imala osamnaest godina

može preuzeti svoje dijete.

To je bila prekretnica da počne naporno da radi i sina je uzela čim je stekla uslove.

Kaže da joj sin to nikad nije zamjerio jer su okolnosti bile takve.

Uzela ga je odgajala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *