Sa djevojkom i 400 eura u džepu je preselio u Austriju i onda…

On je sa djevojkom prije osam godina donio odluku i sa djevojkom spakovao kofere

i zaputio se u Austriju.

Kod sebe je imao samo četiri stotine aura a nije znao samo nekoliko riječi Njemačkog.

U našoj državi jedino si se mogao zaposliti kao konobar bez štele a u AQustriju su

otišli kod njene sestre.Pomogla im je da se snađu i platila im je kiriju za šest mjeseci.

On je nastojao sa djevojkom da se odmah zaposle i posao na građevini je odmah našao a

ona se zaposlila kao frizerka.

Dvije godine su radili i učili jezik i poslije te dvije godine zaposlili su se u struci,

Djevojka se zaposlila kao tehničar u laboratoriji a on je dobio posao medicisndkog

tehničara sa dobrom platom.

Nakon jedne godine poslova u struci imali su svoj stan a dobili su i državljanstvo.

Na kraju kaže da mladi treba da vjeruju u svoje snove.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *