Sa dvije godine je išla u solarij, držala je dijetu i držala je dijetu. Bila je najljepša djevojčica a evo je danas…

Dječija takmičenja ljepote su poznata u SAD-u a neke majke na njih gledaju

kao sredstva za osiguranje uspjeha svog djeteta.

Ali potraga za besprijekornošću vrlo često ima negativne posljedice na mlade

sudionike koji podnose oštre i neugodne procedure poput solarija, lažnih nokata

, nadogradnje kose pa i stomatološki zahvati.

Postati najatraktivnije dijete podrazumijeva i duga vježbanja plesnih rutina

kao i odabir odjeće.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *