Stari Egipćani su imali test trudnoće koji je i danas tačan…

Možda je teško ovjerovati u to ali je istina.

Prije nekoliko hiljada godina pametni ljudi tog doba imali su prirodne lijekove

za gotovo svaku bolest koja bi ih snašla.

Pravili su razne kombnacije ljekovitog bilja, začina hrane i drugog i pravili

lijekove o kojima se i danas sanja.

Imali su metod određivanja da li je neka žena trudna ili ne.

Tehnika kojui su kopristili je jednostavna i za današnje uslove čudna.

Uzimali bi zemljanu posudu i u nju stavljali pšenicu i ječam.

Žena bi se pomokrila na tu mješavinu sjemena pokrili bi je pamučnom krpom

i ostavljali tokom noči.

Sutradan ako su proklijala zrna znak je da je žena trudn a a ako nisu onda nije.

Imali su i svoju teoriju da u zavisnosti kojih zrna je bilo više proklijalih

mogli su reći da li je dijete žensko ili muško.

Istraživači su šezdesetih godina prošlog vijeka potvrdili da je ovaj

njihov test trudnoće tačan u sedamdeset posto slučajeva što nije puno manje od

ovih modernih testova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *