Svakog dana mačak je vlasniku obezbjeđivao novac. Pitao se kako pa je ugradio video nadzor?

Poznata je stvar da su mace umiljate životinje koje vole da se maze.

Vole hranu koja je namijenjena baš njima ali ovaj je jedinstven jer obožava

gotovinu u novcu.

Mačak je usvojem iz skloništa za mačke i od tada boravi u kompaniji.

Tokom dana mačka je tipičan mačiji uposlenik koji skače po tastaturama

drugih uposlenika .

Kada se uposlenici i vlasnik firme na kraju radnog vremena zapute kućama

mačka kreće sa svojim pravim poslom.

Ujutro kada vlasnik dođe u firmu na podu vidi novac u blizini vrata.

Na tom se mjestu maca sunča i gleda prolaznike ali odakle novac nije jasno.

UGRADILI SU VIDEO NADZOR DA BI VIDJELI ODAKLE NOVAC KOD VRATA.

pROLAZNICI KOJI ZASTANU KAKO BI SE POIGRALI SA MACOM KROZ STAKLOpruža

novčanicu.

Tako se svako poslije podne skupi značajna svota novca.

Radnici su odlučili novac donirati dnevnom centru za beskućnike-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *