Ukoliko imate ove dvije jamice podno leđa znak je da ste posebni. Evo šta one znače?

Oni koj9 imaju ove dvije rupice u donjem dijelu leđa su posebni.

Ove rupice, jamice, zovu Venerine rupice.

Riječ je o malim krugovima koji se formiraju u donjem dijelu leđa kako kod

žena tako i kod muškaraca.

Ukoliko ste muškarac a imate ove rupice onda su to Apolonove rupice.

Rupice se pojavljuju na dijelovima leđa gdje se dvije kosti povezuju u

zadnjicu a mogu se vidjeti samo kod onih koji imaju genetsku opredispoziciju

za njihovo stv aranje.

Nije moguće birati da li će ih imati ili ne jer je stvar genetuike.

One se vježbanjem neće stvoriti a imaju vezu i sa tjelsenm građom kao i

strukturom kostiju.

Kukovi kod ljudi imaju dva špica okrenbuta prema kralježnici a zakrivljeni

su prema unutra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *