Ukoliko niste uspjeli vidjeti broj na slici velike su šanse da patite od ovog…

Jako često se moglo čuti a i danas se čuje onoi da ne vjeruješ svojim očima.

Da je to tako dokaz tome je i ova optička iluzija koja je za kratko vrijeme

postala viralna i mnogimA JE ZADALA GLAVOBOLJU.

Pogledajte sliku koju donmosimo sa crno bijelim linijama i otkriti šta se krije među njima.

Autor slike se dobro potrudio da među tim slinim linijama sakrije jedan

dvocifreni broj.

Potrebno je gledajući sliku otkriti o kom se broju radi.

Ovo je način da testirate svoj vid i sposobnost koncentzracije.

Ukoliko nakon gledanja i fokusiranja niste uspjeli da vidite taj broj niste

jedini to je sigurno.

Broje se nalazi u sredini slike i najbolje se vidi ako pomjerate glavu

lijevo desno ili sliku dole gore.

Broj koji se krije na slici je sedamnaest,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *