Zaustavio je auto na autoputu i izveo dijete. Evo šta su radili?

Mnogi komentarišu ovaj video snim ak na društvenim mrežama.

Na video snimku se vidi dijete koje vrši nuždu u zaustavnoj traci autoputa.

Kada dijete zvrši otac istresa tutu pored puta i nastavlja put dalje.

Sbimak je sa autopita iz Slovenije a izazvao je salve osuda i paniku.

Čovjek vozi i zaustavlja automobil u zaustavnoj traci vadi tutu izvodi dijete

koje obavlja nuždu.

Otac ugrožava druge učesnike u vožnji a i život svog djetata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *