Bebica je zaspala a čuvar cukica je bio pored nje. Njegova rekacija je nevjerovatna…

Mala bebica je dobar prijatelj sa m,alim cukicom a mama je uspjela snimiti

nevjerovatnu situaciju.

Kada se pas navikne čuvati bebu odnosno novog člana porodice uvijek će da ga

čuva i štiti.

Bebica je zaspala a mali cukica je vidio to i prišao je do bebice i stajao je

pore nje kako bi je čuvao i pazio.

I sam je bio bebica pa ga je poečo savladavati san pa se bori svim silama da

ostane budan.

Na kraju spušta glavicu i sam je zaspao.

Mjesto na koje je spustio svoju glavicu je raznježilo majku bebice.

Cukica je svoju glavu spustio na zadnjicu bebice i tako su spavali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *