Bizarni Srpski običaji koji se i danas njeguju u ruralnim krajevima! MNOGI SU ŠOKIRANI SA OVIM- Preminulog rodbina probada u pete!

Razni običaji i tradicija variraju od zemlje do zemlje, od kraja do kraja pa tako isto mozemo da vidimo da  imamo neke običaji koji su broj jedan u jednoj drzavi dok u drugoj drzavi je takvo nesto strasno pa i nezaimislimo.

Srbija kao drzava ima mnogo običaja i praksi ali imaju neki običaji koji su karakteristični samo za ruralne krajeve i koji se temelje na nekom praznovjerju i nemaju neko vjersko bitno značenje.

U Rasinskom kraju ima jedna praksa koju pojedinac postuje i prati. Ovo je poseban običaj koji se odnosi na pripremu pokojnika za njegov zagrobni novi zivot.

 

Za razliku od nekih urbanih sredina gdje se dešava da bolničko osobolje prenosi tijelo pokojnika u kapelicu u selima je sasvim neka druga praksa. U ruralnim zajednicama takav običaj spada na članove porodice koje provode rituale kupanja, oblačanje kao i priprema pokojnika za kraj.

Posebno jeziva praksa jeste ta da se pokojnicima mora probosti iglom peta da se ne bi mogli da vrate među žive.

 

Kroz burnu povjest srpska zajednica je uspjela da sacuva veliki broj običaja, kao svjedočanstva svoje kulture i raznih nedaća. Među tim običajima imaju i neki primjeri koji strancima mogu da zvuce strasno i neobicno.