“Do Majstora Je Skoro Pa Nemoguće Doći, Džaba Dnevnica I Sve…”

Prema istraživanju koje su proveli federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje, otkriveno je da se najveća potražnja za novim zapošljavanjem predviđa za 2023. i 2024. godinu.

Poslodavci su ukazali na značajnu potražnju za pojedincima koji imaju srednju stručnu kvalifikaciju III stepena (KV), što čini 64 posto zahtjeva za stručnu kvalifikaciju. Usko iza je potreba za radnicima sa IV stepenom srednjeg stručnog obrazovanja (SSS), koja čini 19 posto potražnje. Osim toga, postoji zahtjev od 6,8 ​​posto za pojedince sa višim stručnim obrazovanjem (VSS).

Zahtjevi tržišta

Do 2024. godine, najpoželjnije pozicije za pojedince sa srednjim obrazovanjem III i IV će uključivati ​​prodavača, servera, bravara, zavarivača, vozača kamiona, kuhara, krojača, stolara, zidara, stolara i mašinskog tehničara. Pored toga, postojaće značajna potreba za pomoćnicima u proizvodnji i pojedincima koji će popuniti različite pozicije na početnim nivoima.

U pogledu zanimanja za koja je potrebna univerzitetska diploma, poslodavci će imati najveću potražnju za pojedincima u IT sektoru, kao što su inženjeri elektrotehnike, sistemski inženjeri i programeri-IT programeri. Usko iza njih su ekonomisti, magistri farmacije, kao i mašinski i građevinski inženjeri. Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore Federacije BiH (PKFBiH), u razgovoru za “Avaz” govorio je o zahtjevima tržišta i faktorima koji doprinose različitoj potražnji za različitim profesijama.

Jašarspahić je pojasnio da kao što postoji tržište za proizvode, postoji i tržište rada koje je uređeno temeljnim zakonom ekonomije, zakonom ponude i potražnje. Tržište djeluje kao regulator, određujući koja su zanimanja traženija od drugih. U oblasti ugostiteljstva, susjedne turističke destinacije privukle su veći broj iskusnih kuhara, konobara i drugih profesionalaca u industriji. Kao rezultat toga, potražnja za takvim zanimanjima je veća u Bosni i Hercegovini (BiH) zbog njihovog značaja u ovom kontekstu.

Prema Jašarspahićevim riječima, potražnja za IT sektorom je rasprostranjena i ne treba je doživljavati kao odvojenu od ostalih oblasti.

Potražnja za IT sektorom je sveobuhvatna i prožima svaki aspekt ekonomije. Slično tome, inženjeri mašinstva i elektrotehnike su nezamjenjivi u raznim industrijama. Ovaj globalni fenomen naglašava značaj svake profesije, iako su određene oblasti potražnje veće od drugih. Iako trendovi mogu varirati tokom godinu ili dvije, postoje određene profesije koje su konstantno tražene.

Prema Jašarspahićevim riječima, potražnja za mašinskim i građevinskim inženjerima je vođena velikom potrebom za profesionalcima iz oblasti inženjerstva.

Prema njegovoj izjavi, inženjerske profesije su konstantno traženije u odnosu na druge oblasti zbog njihove ograničene dostupnosti. Uprkos uočenoj lakoći proučavanja društvenih oblasti, on je naglasio da je lakoća završavanja takvih kurseva obrnuto povezana sa vremenom koje je potrebno da se uđe u radnu snagu.

On ističe činjenicu da će biti sve veća potražnja za profesionalnim zanimanjima.

Prema riječima Jašarspahića, sve je izazovnije locirati visokokvalifikovane stručnjake, posebno u oblasti kućnih popravaka. Potražnja za ovim majstorima je tolika da su njihovi rasporedi zakazani unaprijed. Jašarspahić predviđa da će potencijalni budući trend uključiti udruživanje ovih profesionalaca kako bi formirali zajednicu pružalaca usluga.

Osim toga, govorio je o neprestanoj evoluciji tržišta i pojavi profesija koje nisu postojale prije pola stoljeća, a sada napreduju.

Prema njegovim riječima, u budućnosti će jedna od najvrednijih osobina biti vaša spremnost da se prilagođavate i lično rastete. Oni koji su specijalizirani u određenoj oblasti moraju kontinuirano usavršavati svoje vještine i pripremati se za zahtjeve koji će se pojaviti za otprilike pet godina.

Prema Jašarspahićevim riječima, medicinska oblast nije među najpoželjnijim zanimanjima, prvenstveno zbog ograničenog prisustva u privatnom sektoru. Međutim, postoje znaci rasta u ovoj oblasti. Kada se razmatraju predmeti koji možda nisu finansijski isplativi ili su nisko rangirani na ljestvici poželjnosti, Jašarspahić naglašava važnost usmjeravanja djece ka njihovim istinskim strastima i ohrabrivanja da s najvećom posvećenošću idu svojim odabranim putevima.

Ako se pojedinci ističu u svojim područjima stručnosti, osigurat će prilike za zapošljavanje. Srednja pozicija je najnepovoljnija pozicija koju treba zauzeti, jer težnja za osrednjošću nije korisna. Može se tvrditi da u kancelariji ima mnogo advokata, ali treba se raspitati i kod advokatskih agencija o lakoći lociranja pravog pravnog pomoćnika. Predanost i ulaganje maksimalnog truda su od presudne važnosti, jer vode ka prepoznatljivosti u profesiji, zaključio je Jašarspahić.