Ovo je jedan od najopasnijih poslova na svijetu. Ručno vade ” vražije zlato” iz aktivnog vulkana…

Da zarade po dvadeset pet KM dnevno ovi ljudi oko pola noći sjedaju na svoje motore

i odlaze u podnožje vulkana i onmda pješače do visine od 2800 metara.

Kad stignu na vrh oprezno silaze u krater vulkana kako bi razbili grudve sumpora

stavljaju ga u korpe i iznose van.

Kawah je vulkan koji je dio vulkanskog komplkeksa u istočnom dijelu ostrva Java

u Indoneziji.

Plava lava privlači turiste a sve je to igra svjetlosti sa sumporom.

Sumpor je vrijedna roba stanovništvo od toga živi a vade ga iz vulkana.

Radi jarke žute boje novca, i štete koje im nanosi zdravlju sumpor zovu ” vražijim zlatom”,

U većini zemalja svijeta sumpro se ne vadi ručno kao što to rade ovdje.

U rekaciji sa vodom sumpor proizvodi gusti dim u kome se jedva diše.

U ovom otrovno okruženju mnogo je bolesti od deformacije kičme do bolesti pluća.

Rudari dnevno zarade do dvadeset pet maraka što je više nego da rade u privredi.

Novcem od sumpora izdržavaju porodice nastojeći djeci obezbijediti bolju budućnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *