Rijetki ovo znaju. Koliko drvcadi šibice ima na slici?

Mozgalice su jako aktuelne i potrebne , mada danas na ovom vrmenu kada se dovijamo

na sve moguće načine,da se održi kondicija moždanoih vijuga.

Često se desi da za neku mozgalicu ili pitalicu pomislimo kako je lagana ali kada

krenemo da je riješimo problem.

Ova današnja mozgalica može biti i takmičarskog duha za društvo.

Kod ove mozgalice treba u što kraćem vremenu dati tačan odgovor na pitanje:

Koliko drvaca šibice vidite na slici?

Čini se lakoaloi devedeset posto osoba krene da broji drvca a to nije.

Da vam malo olakšamo najjednostavnije da date tačan odgovor jeste da probrojitre

crvene glavice drvcadi.

Ponuđeno je čak i četiri odgovora a vi treba da date jedan.

Ukoliko niste baš sigurni u svoj odgovor evo rješenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *