Zašto muslimani kolju kurban za Bajram?

Danas je Kurban-bajram, svetkovina koju muslimani diljem svijeta obilježavaju, a ključni dio ovog blagdana je klanje kurbana.

Klanjem kurban životinja, vjernici se približavaju Bogu. Kurban je žrtva koju predaju svom Gospodaru, Allahu dž.š., iz zahvalnosti za sve blagodati koje su primili.

Ovo je čin približavanja Bogu, kako kažu vjerski tekstovi. Klanje kurbana podrazumijeva zaklanje deva, krave, ovce ili koze u određeno vrijeme tijekom bajramskih dana, s namjerom da se približe Uzvišenom Allahu.

Prema vjerskim propisima, klanje kurbana je obaveza za svakog punoljetnog, slobodnog i pametnog vjernika.

Klanjem kurbana mi žrtvujemo jedan od ni’meta (op.a. blagodati) koji nam je darovao Uzvišeni Allah. On nam daje, a mi Njemu žrtvu prinosimo. U tom su smislu i riječi Uzvišenog: “…jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi; tako smo vam ih potčinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša” (El-Hadždž, 36-37).

Stoka koja nije prikladna za klanje

U kurbanu nije prihvatljivo klati stoku koja je teško bolesna i nesposobna doći do mjesta klanja, koja pati od teške sljepoće ili potpune slijepeći, koja je hroma i ne može hodati samostalno, koja je izgubila rogove, rep ili uho, ili koja je neuhranjena ili nema zube.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “U kurban se ne smije zaklati četvoro: ćoravo ili slijepo, jako bolesno, hromo koje nije sposobno samo hodati i izrazito mršavo tako da se na kostima ne može napipati meso”.

Vrijeme i način klanja kurbana

Kurban se kolje prvog dana nakon klanjanja bajram-namaza i može se klati sve do zalaska sunca trećeg dana bajrama.

Muhamed a.s. je lično za sebe klao kurban. Njegov ashab Džabir, r.a., kaže: “Kada bi Muhamed a.s. klanjao bajram namaz, tada bi proučio hutbu i i čim bi je završio, odmah bi naredio da se dovedu njegovi kurbani, koje bi zaklao izgovarajući: “Bismillahi Allahu ekber. Haza minni ve’ammen lem judahhi min ummeti.” “U ime Allaha (a) Allah je najveći. Ovo je kurban za mene i za onoga od mojih sljedbenika koji nije kurban zaklao.” Aiša r.a. pripovijeda kako je Muhamed a.s. klao kurban: “Muhamed a.s. bi naredio da mu se dovede kurban na mjesto gdje će ga zaklati. Kada mu je doveden rogat ovan, crnih nogu i ispod trbuha, crnih očiju, zatražio je da mu donesu oštar nož.

Nakon toga bi povalio ovna i preklao ga izgovarajući:

– U ime Allaha! Bože! Ti primi (ovaj ibadet) od Muhameda, njegove čeljadi i svih sljedbenika.

Kurban se povali na lijevu stranu, okrenuvši ga po mogućnosti prema Kibli, svežu mu se sve četiri ili najmanje tri noge i oštrim nožem brzo se presijeku dvije glavne krvne žile, te dušnik i grkljan.

Prije neposrednog klanja trebalo bi izgovoriti: “Bismillahi Allahu ekber”, a po mogućnosti i nešto više, posebno ono što je učio i sam Muhamed a.s.:

– Okrećem svoje lice prema Onome koji je stvorio nebesa i zemlju čist (od svakog krivog vjerovanja). Ja ne spadam u nevjernike. Moj namaz i svi ostali moji ibadeti, moj život i moja smrt su samo radi Allaha Stvoritelja svjetova. On nema druga. Ovo mi je naređeno i ja se Njemu pokoravam. Bože! Ovo je (kurban) od Tebe, Tebi ga žrtvujem, za sebe i svoj ummet. U ime Allaha. Allah je najveći.

Ko ne zna ništa proučiti dovoljno je da kaže: “Bismillahi”, pa ako i zaboravi kurban je valjan. Namjerno izostavljanje spominjanja Božijeg imena ima za posljedicu neispravnost samoga klanja, pa je kurban nevažeći.

Podjela kurbanskog mesa

Kurbansko meso se dijeli kao sadaka. Žrtveno meso se dijeli na tri dijela: jedan za porodicu, jedan za komšije i rodbinu i jedan za siromašne.