Znanstveno potvrđeno: Određeni vitamin smanjuje rizik od demencije. Nije samo ključan za cjelokupno zdravlje tijela, već ima i pozitivan utjecaj na mozak.

Stručnjaci su potvrdili pozitivan uticaj ovog vitamina na pamćenje i njegovu sposobnost da smanji rizik od demencije. Iako se obično koristi za jačanje imunološkog sistema, bitno je prepoznati da doprinosi i dobrobiti mozga.

Uloga vitamina D u poboljšanju raspoloženja i ublažavanju simptoma depresije nam je dobro poznata.

Sa posebnim fokusom na uticaj vitamina D na kognitivne funkcije, naučnici su doneli kolektivnu odluku da dalje istraže evidentnu korelaciju između vitamina D i nervnog sistema.

Revolucionarna studija, objavljena u cijenjenom časopisu Alzheimer’s & Dementia, koju su proveli istraživači sa Univerziteta Rush i Univerziteta Tufts, uspješno je ispitala korelaciju između nivoa vitamina D u krvi i mozgu, te faktora koji doprinose kognitivnom padu.

Nalazi određene studije sugeriraju da je kognitivno blagostanje potpomognuto prisustvom vitamina D u mozgu. Poboljšano pamćenje i pojačana percepcija okoline uočeni su kod osoba sa višim nivoom vitamina D u mozgu. Nadalje, oni s povišenim nivoima vitamina D pokazali su smanjeni rizik, u rasponu od 25 do 33 posto, od demencije ili blagog kognitivnog oštećenja.