Da li imate minimalno 20 godina radnog staža i bili ste prijavljeni na minimalac! PENZIJU MOZETE DA DOBIJETE, EVO KOLIKO DA OCEKUJETE

Danas mi za vas imamo jako uzbudljive novosti koje se ticu penzionera u Srbiji. NAime Aleksandar Vucic je davao prioritete inace birackoj demografiji a onda je jednom postavio i incijativu koja je donijela veliku i ogromnu radost penzionerima. Prema nekim izmjenama koje su napravljena prosjecna penzija za mjesec januar je iznosila 45.757 dinara. Sada predviđeni iznos penzije za pojedince sa stazom od 20 godina i prijavljenim na minimalnu platu se obradjuje ovim sluzbenim obracunima.

Ovo su racunice koje govore da ako je neko radio 2 decenije i imao platu koja je sada evikvalentna sadasnjoj minimalnoj zaradi moze da ocekuje mjesecnu penziju vecu od 100 eura. Prema ovom zakonu lica koja imaju pravo na poseban radni stan koji se racuna u dvostrukom trajanju zatvorske kazne kao i mjesecnu novcanu naknadu. Nezaposlenost po isteku kazne zatvora im se priznaje kao poseban penzijski staz u trajanju od dvije godine pod uslovom da nema tu posljedice povrede prava. Da bi se kvalifikovali za mjesecnu naknadu, pojedinci koji su uspjesno uspjeli da zavrse rehabilitaciju moraju da imaju najmanje osam godina priznatog radnog staza.