KOJE OSOBE NIKAKO NE SMEJU DA NAM BUDU KUMOVI: Srbi oduvek veruju da će vam se OVO desiti ako odbijete kumstvo

Doživjeti Kumsto nije samo posebna privilegija, već i jedna od stvari koje oduzimaju dah.

Vjeruje se da su kumovi nebeska bića u našoj sredini, kojima je povjeren zadatak da usmjere mladu dušu na put duhovnog prosvjetljenja i zaštite je od opasnosti iskušenja koja se mogu pojaviti tijekom njihovog života. Odabir kumova ima moć da oblikuje budućnost djeteta i to je ključno imati na umu.

Inicijacija djeteta kroz krštenje označava početni korak ka božanskoj povezanosti, a sam događaj služi kao radosna proslava za cijelu porodicu! Kako bi se osiguralo da se sakrament pridržava svih utvrđenih smjernica, potrebno je pažljivo razmotriti odabir kumova za novorođenče.

Sveti čin krštenja djeteta je jednokratan događaj koji se nikada ne smije ponoviti, bez obzira na sve okolnosti koje se mogu pojaviti. Crkva strogo zabranjuje drugo krštenje djeteta. Kumovi koje su roditelji odabrali imat će ovu ulogu za dijete tokom cijelog života.

U srpskoj kulturi uloga kumova ima sakralni značaj, čineći ih sastavnim delom porodice. Izraz “kum” budi misli o doživotnom saputniku, nekom nepokolebljivom u svojoj lojalnosti, koji postaje počasni član porodice i postojan oslonac. Na ovu osobu od povjerenja može se bezuvjetno osloniti, pružajući nepokolebljivu podršku u svakoj situaciji.

Ako odbijete ulogu kuma, koje su posljedice?

Prilikom susreta sa raznim kulturnim običajima, naišli smo na posebno narodno vjerovanje. Prema ovom vjerovanju, odbijanje uloge kuma na vjenčanju može donijeti doživotnu nesreću i spriječiti nekoga da ikada pronađe svog suđenog partnera. Obrazloženje iza ovog praznovjerja leži u ideji da je odbijanjem svjedočiti o svetoj zajednici dvije individue pred ljudskim i božanskim, jedan efektivno ometao vlastiti put ka istinskoj ljubavi.

Neki pojedinci vjeruju da odbijanje kuma ne samo da dovodi do nesreće tokom cijelog života, već i rezultira izdržavanjem usamljenosti bez prisustva pravog prijatelja.

Postoji široko rasprostranjeno vjerovanje da će muškarac, ako odbije sponzorirati krštenje djeteta, biti lišen mogućnosti da doživi čudo rođenja. U suštini, njegova sposobnost da ima djecu i raste sopstvenu porodicu bit će ometena zbog njegove nespremnosti da prihvati značajnu duhovnu odgovornost.

Vjerski stručnjaci tvrde da prilikom krštenja djeteta kum daje svečanu zakletvu pred Bogom da će preuzeti odgovornost brige za dobrobit i život djeteta. Ova obaveza podrazumijeva da će kum uskočiti i pružiti podršku i zaštitu djetetu u slučaju bilo kakvih nepredviđenih okolnosti koje uključuju roditelje.

Vjerski analitičar je zaključio da je moralna obaveza kuma da osigura dobrobit djeteta koje je krstio. U skladu s kršćanskom doktrinom, ako se pojave nepredviđene okolnosti, kum preuzima ulogu staratelja djeteta. Analitičar je takođe napomenuo da se zakonsko starateljstvo obično daje članovima uže porodice.

U prošlosti je kum držao reputaciju pouzdanog, ali krajolik kumstva je značajno evoluirao. Praksa i principi modernih kumova uvelike se razlikuju od onih iz prošlosti. Prethodna generacija kumova čuvala je bogato naslijeđe koje se njegovalo i jačalo. Običaj je bio da kum prisustvuje svadbama i krštenjima, jer su oni imali ključnu ulogu u svjedočenju o ovim značajnim prilikama.

Tradicija kumstva ima značajan značaj u našem narodu i preovlađuje u skoro svakoj porodici. Od ključne je važnosti da budete oprezni pri odabiru kumova, jer oni postaju dragi članovi vaše porodice koje biste trebali cijeniti, poštovati i podržavati.

U slučaju da ste se našli u teškoj situaciji oko izbora kuma, tu smo da vam ponudimo našu pomoć i vođenje.

Inicijacija djeteta krštenjem označava početni korak ka duhovnoj vezi s Bogom, a sam događaj je radosna proslava koja obuhvata cijelu porodicu. Kako bi se osiguralo da se sakrament pridržava svih vjerskih smjernica, treba pažljivo razmotriti odabir djetetovih kumova.

Kumovi, koji se u našoj sredini često smatraju nebeskim bićima, imaju božansku dužnost da vode i podržavaju mladu osobu dok krene na svoje duhovno putovanje, štiteći ih od privlačnosti iskušenja za vrijeme njihovog postojanja. Vjeruje se da izbor kumova ima dubok utjecaj na sudbinu djeteta i to je ključno imati na umu.

Čin krštenja djeteta je jedinstven sakrament koji se nikada ne smije ponoviti, bez obzira na sve okolnosti koje se mogu pojaviti. Crkva strogo zabranjuje ponavljanje ovog svetog rituala. Osobe koje roditelji djeteta izaberu za kumove održat će ovu ulogu do kraja života.

Ko su pojedinci koje ne možemo smatrati svojim kumovima?

Propisi koje je postavila Crkva navode da osobe mlađe od 14 godina nemaju pravo da budu kume, dok osobe mlađe od 15 godina ne mogu obavljati ulogu kuma. Tek nakon dostizanja ovih godina, pojedinci se smatraju prikladnima za duhovno vodstvo, kako nalaže Crkva.

Nadalje, imperativ je izbjegavati odabir monaha, časnih sestara, osoba sa mentalnim bolestima, pa čak i roditelja djeteta kao potencijalnih kumova.

Mnogi naši kulturni običaji i vjerovanja duboko su isprepleteni s tradicijom, što dovodi do vjerovanja da je zabranjeno birati neudatu ženu za kumu djevojci, a neoženjenog muškarca za kuma dječaku. Nadalje, postoji praznovjerje oko trudnica, koje se također smatraju nepodobnim za ulogu kume.

U crkvenoj perspektivi, primarna briga je da osoba izabrana za kuma za vaše dijete ili vjenčanje bude dobrog karaktera, dok drugi faktori imaju manji značaj.

Prilikom posjete kumčetovom domu, tradicionalno je donositi ponude kao što su pokloni, novac ili igračke i provoditi opuštene trenutke sa djetetom. Međutim, često se zanemaruje da je primarna uloga kuma da služi kao duhovni vodič, dajući prioritet posvećenosti njegovanju mlade i dojmljive duše, pomažući im u snalaženju u izazovima ovog složenog doba i mukotrpnog svijeta.

Kretanje stranim carstvom može se pokazati napornim za mlad i neiskusan duh. Da bi se izbjegle mladenačke pogreške, postigle prosperitet u odrasloj dobi i izbjegle kajanje u budućnosti, potrebno je steći hvale vrijedno etičko i duhovno vaspitanje tokom godina formiranja.