“Moj tata je pred rat 91. prodao neku robu komšiji za 300 maraka…”

Godine 1991., prije izbijanja rata, moj otac je napravio posao sa susjedom, prodao robu za 300 maraka. Shvaćajući susjedovu privremenu financijsku ograničenost, moj je otac ljubazno ponudio da pričeka isplatu dok susjed ne ispuni svoju obvezu.

U tom razdoblju izbio je rat koji je izazvao podjele među ljudima u bijelom svijetu, što je rezultiralo gubitkom komunikacije i promjenom prioriteta, a otac više nije razmišljao o novcu.

Nakon razdoblja od 25 godina, jasan zvuk zvonjave fiksne telefonske linije ispunjava zrak, pokazujući da susjed poseže za komunikacijom.

Pojedinac tvrdi da živi u stranoj zemlji, preuzimajući svoje odgovornosti i osiguravajući da dug nije zanemaren. Potrudio se posjetiti nas i osigurao potrebna sredstva.